WGA-premie UWV stabiel, lasten werkgevers blijven gelijk

De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn is vrijwel gelijk aan de huidige premie en voor volgend jaar vastgesteld op 0,52 procent (huidig: 0,53 procent). Ook voor de komende jaren verwacht UWV een stabiel of hooguit licht oplopend premieniveau. De uitkeringsinstantie voorspelt dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren. Dit blijkt uit de nota ‘Gedifferentieerde premie WGA’ van UWV.

De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt licht en de minimumpremie voor grote werkgevers blijft onveranderd (respectievelijk 0,47 en 0,13 procent). De maximumpremie voor kleine werkgevers is in 2013 1,56 procent (was 1,59 procent) en voor grote werkgevers 2,08 procent (was 2,12 procent). De hoogte van de individuele WGA-premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgevers. Om werkgevers een indicatie van de hoogte van de premie te geven heeft UWV de WIA-wijzer ontwikkeld. De WIA-wijzer is online te raadplegen via uwv.nl/erd.

“Dat UWV een stabiele premie kan bieden komt onder meer door de inspanningen van werkgevers om samen met UWV verzuim en arbeidsongeschikheid te beheersen”, aldus UWV voorzitter Bruno Bruins als reactie op de nota. “De premie die we vandaag bekend hebben gemaakt is belangrijke informatie voor veel werkgevers. Het helpt ze bij de beslissing om eigenrisicodrager te worden of om het WGA-risico publiek te verzekeren bij UWV.”

Verwachting premieontwikkeling

De correctiefactor werkgeversrisico daalt van 1,90 naar 1,78. Voor de komende jaren verwacht UWV een verdere daling van deze correctiefactor en een stabiel of hooguit licht oplopend premieniveau. Dit komt omdat het aantal mensen dat een WGA uitkering ontvangt minder snel stijgt. UWV verwacht dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren. Daarnaast sluit UWV niet uit dat meer werkgevers zullen terugkeren van eigenrisicodragerschap. Dit komt omdat in de particuliere markt de premies momenteel een opwaartse tendens vertonen terwijl de premie bij UWV stabiel is.

Over de WGA premie

De gedifferentieerde premie WGA is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Werkgevers hebben de keuze om het WGA-risico publiek te verzekeren via UWV of het risico voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkering of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar. Naast de WGA-premie wordt er ook een basispremie WAO/WIA afgedragen voor de financiering van IVA- (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten), WAO- en WGA-lasten voor vangnetgroepen tezamen.

Zie ook: nota Gedifferentieerde premie WGA 2013(pdf, 203 kB)

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief