Whitepaper Modernisering Ziektewet van Acture

Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. Hoewel het leuk klinkt, dekt de vlag de lading maar gedeeltelijk. De Ziektewet is slechts een klein onderdeel van de veranderingen waar werkgevers én werknemers mee geconfronteerd worden. Hoe kunt u als werkgever nu al inspelen op de aankomende veranderingen? En hoe kunt u hier op korte termijn al financieel voordeel bij behalen? In deze whitepaper geeft Acture antwoord op deze vragen.

Download de whitepaper Modernisering ziektewet – Niet afwachten, maar aanpakken

Over Acture

Acture is gespecialiseerd in de private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland. Acture voert de ziektewet uit voor Eigen Risicodragers van de Ziektewet, zowel in begeleiding van zieken als in uitbetaling van ziekengeld. Acture lost WIA dossiers op voor verzekeraars. Acture richt zich in haar uitvoering primair op beheersing van de schadelast en het realiseren van herstelmeldingen. Acture gelooft in de drie-eenheid verzekeren-uitvoeren-uitbetalen als het gaat om adequate private uitvoering van sociale verzekeringen.

Bron: www.acture.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief