WIA en Corona gerelateerde maatregelen

Veel bedrijven ondervinden hinder van de Corona gerelateerde maatregelen. Bij UWV heeft dit tot gevolg gehad dat er een periode niet of nauwelijks medische keuringen plaatsvonden met als gevolg een nog verdere stijging van de reeds bestaande achterstanden bij WIA (her)keuringen.

Beroepszaak

Begrijpelijk en voor een groot gedeelte onvermijdelijk maar soms ontstaat ook het gevoel dat de maatregelen ook makkelijk zijn om je achter te verschuilen. In dat kader hebben wij voor een van onze opdrachtgevers een beroepszaak aangespannen tegen UWV.

UWV gaf geen beslissing af op het verzoek om herbeoordeling van een WGA uitkering. Ook niet nadat werkgever UWV ingebreke had gesteld en UWV de maximale dwangsom van €1442 had toegekend.

Nadat wij beroep hebben aangetekend bij de rechtbank in verband met het niet (tijdig) nemen van een besluit gaf UWV als argument dat er sprake was van een overmachtsituatie. Werknemer woonde namelijk in Turkije en de verzekeringsarts vond dat de keuring uitsluitend in Nederland kon plaatsvinden, werknemer kon nu niet naar Nederland komen en onbekend was wanneer wel. Dat klinkt aannemelijk gezien de huidige Corona maatregelen toch?

Eén van onze juristen voerde echter aan dat voor Turkije een reisadvies “code oranje” geldt hetgeen betekent dat noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Ook een eventuele quarantaineplicht die na de reis vanuit Turkije geldt hoeft geen zwaarwegende reden te zijn om van de reis af te zien. De rechter ging hierin mee.

Uitspraak

Uitspraak: “Verweerder (UWV) moet beslissen. Het is aan verweerder (UWV) om te bepalen of hij dat doet door verzekerde naar Nederland te roepen of op een andere wijze. De rechtbank bepaalt dat verweerder dit moet doen binnen twee weken na de uitspraak”.

Dit onder toekenning van een dwangsom van € 100/dag met een maximum van € 15.000.

Conclusie

Dus ja de coronamaatregelen maken sommige zaken lastiger maar dat wil niet zeggen dat we niet enige creativiteit van elkaar mogen verwachten. De argumenten van onze juriste waren in ieder geval creatief genoeg om deze zaak te winnen voor onze klant.

Ed Dokter
edokter@svland.nl

LinkedIn Ed Dokter

Adviseur Sociale Zekerheid
SV Land

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief