Wmo 2015 kan gemeenten goud geld gaan kosten

Het aantal bezwaarschriften en rechtszaken neemt na de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) fors toe. Dat kan de gemeenten goud geld gaan kosten. De Haagse wethouder Karsten Klein (welzijn, CDA) maakt zich dan ook grote zorgen.

Eigen kracht
Dat stelt Klein in Binnenlands Bestuur van deze week. ‘We zullen de burger meer op de eigen kracht gaan aanspreken. Daarnaast zullen we meer algemeen toegankelijke voorzieningen gaan aanbieden. Dit betekent dat een deel van de burgers die nu een Awbz-voorziening hebben, na 2015 mogelijk een heel andere voorziening krijgen aangeboden. Ik kan me niet voorstellen dat iedere burger hier zo maar mee akkoord gaat.’

Conflictbronnen
Rechtsongelijkheid van burgers is een van de oorzaken van de voorspelde toename van het aantal rechtszaken, stelt de Raad voor de Rechtspraak. Burgers in de ene gemeente krijgen mogelijk eerder, makkelijker en een ruimhartiger voorziening (scootmobiel, woningaanpassing, thuiszorg) toegewezen dan burgers in een andere gemeente. De intentie uit de wet om burgers de ondersteuning in het eigen sociale netwerk te zoeken, is bovendien ‘zeer conflictgevoelig’, stelt de Raad. Het niveau van maatwerkvoorziening, de vaststelling van de eigen bijdrage en het aanspreken van het eigen vermogen zijn potentiële conflictbronnen.

Participatiemaatschappij
Wethouder Klein sluit zich daarbij aan. ‘De wet geeft ons geen enkel aanknopingspunt om er voor te zorgen dat burgers hun eigen kracht en netwerk ook echt gaan inzetten. Ik pleit absoluut niet voor gedwongen mantelzorg, maar het andere uiterste is dat een burger en zijn familie die niet wil, toch weer makkelijk een beroep op de overheid kan doen. Dat past niet in de omslag die het rijk en gemeenten willen maken naar een participatiemaatschappij.’ Klein vreest dat de ‘strijd’ tussen burger en gemeente veel geld en tijd gaat kosten.

Claimgedrag
Volgens gemeentekoepel VNG is er een cultuurverandering nodig om het claimgedrag van burgers richting de overheid te veranderen. De VNG – die zeker net na invoering van de wet meer bezwaarschriften verwacht − vindt dat de gang naar de rechter niet de enige manier moet zijn om een geschil op te lossen. Zij pleit voor mogelijkheden als de inzet van een mediator, een ombudsfunctionaris of een second opinion.

Bron: binnenlands bestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief