WW in sommige gevallen een stuk hoger

Vanaf 1 december 2016 hanteert UWV een nieuwe berekeningswijze voor de WW. De hoogte van de WW is afhankelijk van het dagloon. Om het dagloon te bepalen wordt gekeken naar het loon dat de werkloze verdiende in het jaar voordat hij werkloos werd.

Tot vandaag werd hiervoor het jaarinkomen door 261 theoretische werkdagen gedeeld. Dit kon erg nadelig uitpakken voor bijvoorbeeld degene die van 1 januari tot 1 juli geen werk had en van 1 juli tot en met 31 december wel. Het dagloon kwam in dit voorbeeld op de helft uit vergeleken met de situatie dat iemand wel het hele jaar had gewerkt. Ook de werkdagen waarop er geen inkomen was telden immers mee voor het bepalen van het dagloon. Dan kwam je bij lange na niet op de 75% van het laatstverdiende loon (de eerste 2 maanden, daarna is dit 70%). Deze werkwijze is overigens ingegaan per 1 juli 2015 en hier was toen al veel kritiek op.

Vanaf 1 december 2016 deelt het UWV het jaarinkomen door het aantal dagen dat iemand daadwerkelijk heeft gewerkt. Wel zo logisch, toch? Heb je al een WW-uitkering en is deze ingegaan tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016? Dan berekent UWV uit eigen beweging of het dagloon moet worden opgehoogd. Meer details en de voorwaarden lees je hier.

Auteur: Tjerk Moraal, werkzaam bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief