Zeven aanbevelingen van de NVvA voor een duurzame Participatiewet

Nederland heeft iedereen die kan werken nodig. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Bij voorkeur regulier, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. De arbeidsdeskundige beroepsgroep onderschrijft deze visie en doet zeven aanbevelingen in het kader van een duurzame Participatiewet.

  1. Stimuleer en faciliteer ‘duurzame arbeidsorganisaties’ in de regio
  2. Faciliteer werkgevers bij het geschikt maken van werk en het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking
  3. Stel objectiveerbare en toetsbare criteria vast voor toelating tot het quotum arbeidsgehandicapten
  4. Waarborg de toegang tot individuele re-integratie-instrumenten
  5. Waarborg een onafhankelijk oordeel over loonwaarde
  6. Kijk over de beleidsterreinen heen bij het in kaart brengen van de cliënt
  7. Decentraal waar het kan en centraal waar het moet

Lees het hele artikel op de website van de NVva

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief