Zieke oproepkracht recht op loondoorbetaling

Een zieke oproepkracht met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup) heeft tijdens de periode waarvoor hij was opgeroepen recht op loondoorbetaling. De werkgever moet minstens 70% van het loon doorbetalen als de oproepkracht gewoon had gewerkt als hij niet ziek was geweest. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden.

In de zaak sloot een werkgever een mup-overeenkomst met een stratenmaker. In de overeenkomst spraken zij af dat de werkgever de werknemer moest oproepen als hij werk voor hem had. De oproepkracht was dan verplicht om hieraan gehoor te geven. De werkgever hoefde de oproepkracht geen loon door te betalen als er geen werk voor hem was. Tijdens de overeenkomst werkte de oproepkracht aan twee projecten. Zolang het project duurde, kwam hij uit zichzelf iedere dag naar de werkplek tot het project afliep.  Hij werd dus niet elke dag opnieuw opgeroepen door de werkgever.

Tijdens één van de projecten werd de oproepkracht ziek. Vanaf dat moment betaalde de werkgever geen loon meer. Volgens de werkgever had de werknemer geen recht op loon als hij niet werd opgeroepen. De oproepkracht was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Volgens hem was er sprake van een gewone arbeidsovereenkomst, omdat hij gedurende de overeenkomst elke week 40 uur had gewerkt. Ook was er geen sprake van oproepen van de werkgever.

De rechter oordeelde dat er wel sprake was van een mup-overeenkomst en niet van een gewone arbeidsovereenkomst. Dat de werknemer tijdens de projecten structureel 40 uur had gewerkt, betekende namelijk nog niet dat er een gewone arbeidsovereenkomst was ontstaan. Ook bij een mup-overeenkomst heeft een werkgever echter de plicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Deze verplichting beperkt zich echter tot de periode waarin de oproepkracht zou werken als hij niet ziek was geweest. De werkgever moest het loon van de oproepkracht dus doorbetalen tot het einde van het project.

Bron: Arbo Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief