Ziekteverzuim bij vrouwen is nog altijd hoog

Vrouwelijke werknemers verzuimen nog altijd meer dan hun mannelijke collega’s. De afgelopen jaren was het ziekteverzuim bij vrouwen gemiddeld 30% hoger dan bij mannen. Dat blijkt uit een publicatie over trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie. Waarom vrouwen meer verzuimen en vaker in de WIA terechtkomen, is niet helemaal te verklaren.

Uit de publicatie ‘Belemmerd aan het werk’ (pdf) van CBS, TNO, UWV Kenniscentrum en SCP blijkt dat het ziekteverzuim bij vrouwen in de periode 2005-2010 gemiddeld 30% hoger was dan bij mannen. Vrouwen verzuimen gemiddeld ook vaker: 1,3 keer per jaar terwijl mannen gemiddeld 1,0 keer verzuimen. De gemiddelde verzuimduur per keer is echter korter: in 2010 verzuimden zij 6,1 werkdagen, terwijl mannen 7,6 werkdagen per keer verzuimden.

Factoren voor hoger ziekteverzuim

Het verschil in verzuim is volgens de onderzoekers niet volledig te verklaren, maar in ieder geval de volgende factoren zouden bijdragen aan het hogere verzuim bij vrouwen:

  • Arbeidsomstandigheden en arbeidsrisico’s: vrouwen hebben in hun werk minder ontplooiings- en regelmogelijkheden. Vrouwelijke verpleegkundigen werken bijvoorbeeld vaker op afdelingen met veel patiëntencontact, maar ook op afdelingen waar vaker getild wordt of ander zwaar werk gedaan wordt. Mannelijke verpleegkundigen werken vaker als hoofd of op de operatiekamer of intensive care. Dezelfde arbeidsomstandigheden hebben bovendien een andere invloed op mannen dan op vrouwen: een slechte werksfeer en fysiek zwaar werk hangen juist bij vrouwen samen met een hoger verzuim of een grotere kans op arbeidsongeschiktheid.
  • Verschillen in gezondheid en lichamelijke gesteldheid: vrouwen hebben meer en andere gezondheidsklachten en doen een groter beroep op medische voorzieningen. Zwangerschap en bevalling hebben echter nauwelijks effect op de verzuimcijfers.
  • Werkende vrouwen worden anders behandeld door hun werkgever, collega’s of bedrijfsarts. Werkgevers hebben – zo lijkt het – een grotere afstand tot vrouwen dan tot mannen. Ook bedrijfsartsen schatten het belang van re-integratie voor werkhervatting lager in voor vrouwen dan voor mannen. Daarnaast lijken vrouwen zich, vooral als ze blijvend klachten hebben, wat minder geroepen te voelen om weer aan het werk te gaan dan mannen.

Aandachtspunten in verzuimpreventie

Om het ziekteverzuim bij vrouwen in te perken, kunt u in uw verzuimpreventie in ieder geval op de volgende punten letten. Bij zwangere werkneemsters leidt de zwangerschapsperiode tot meer verzuim als de werklast niet op tijd wordt verminderd. Beperk daarom de risico’s voor verzuim tijdens de zwangerschap: fysieke en psychosociale werkbelasting (hoge taakeisen, weinig regelmogelijkheden, gebrekkige sociale steun), ploegendienst en nachtarbeid.
Vrouwen die naast hun werk veel gezinstaken en -verantwoordelijkheden hebben en eenoudergezinnen lopen ook een hoger risico om te verzuimen. Maak met deze vrouwen werkafspraken zodat ze werk en (mantel)zorg goed kunnen combineren, door bijvoorbeeld (tijdelijk) flexibele werktijden af te spreken.

Bron: HR Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief