Zorgen om ‘spookgroep’ Drechtsteden

De Drechtsteden maken zich grote zorgen over een groep van ongeveer achthonderd jongeren en jongvolwassenen waarvan niet bekend is wat ze uitvoeren. De groep in de leeftijd van vijftien tot 27 jaar volgt geen onderwijs, heeft voor zover bekend geen baan, ontvangt geen uitkering en staat niet ingeschreven bij een UWV Werkbedrijf.

Mogelijk houden zij zich op in het criminele circuit, omdat zij al langere tijd niet meer naar school gaan en ook niet beschikken over een startkwalificatie. De Drechtsteden gaan daarom de komende twee jaren zich extra inspannen om de ’spookgroep’ weer in beeld te krijgen. Zo wordt er met alle achthonderd personen contact opgenomen om een analyse te maken waar zij zich mee bezig houden en hoe zij in hun levensonderhoud voorzien. Ook zullen zij worden aangespoord om weer een opleiding te beginnen of een baan te zoeken.

Het activeren van de ’spookgroep’ maakt onderdeel uit van het regionale actieplan ’bestrijding jeugdwerkloosheid’. In de Drechtsteden hebben bijna zeshonderd jongeren een bijstandsuitkering en ongeveer 550 een WW-uitkering van het UWV. Ruim tweeduizend inwoners van de Drechtsteden tot 27 jaar hebben het onderwijs zonder startkwalificatie vaarwel gezegd. Het streven is om de komende twee jaren deze aantallen met tientallen procenten te laten dalen.

Bron: De Telegraaf

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief