Training Bezwaar Maken tegen een UWV-besluit

Algemeen

Een verzuimende medewerker zorgt voor hoge kosten. Door adequaat ingrijpen kunt u de kosten beperken. Maar in situaties waar ingrijpen niet goed mogelijk is gebleken, kunt u geconfronteerd worden met nog hogere kosten.

Zo kan UWV u een loondoorbetalingsverplichting van 52 weken opleggen. Ook kan UWV uw ernstig beperkte werknemer wel een WGA-uitkering toekennen, maar geen IVA-uitkering. In beide gevallen wordt u met extra kosten geconfronteerd. Met een doelgerichte bezwaarprocedure kunt u onnodige extra kosten voorkomen.

In deze training maakt u op praktische wijze kennis met het voeren van een bezwaarprocedure. Het gaat om effectief en succesvol bezwaar voeren tegen besluiten over loondoorbetalingsverplichtingen en over claimbeoordelingen.

Verschillende achtergronden van de besluitvormingen door UWV komen aan de orde. Het is de bedoeling dat u goed inzicht krijgt in die besluitvormingen om zo de haalbaarheid van een bezwaarzaak in te kunnen schatten. Wij laten u vervolgens zien hoe u stap voor stap zelf een bezwaarzaak kunt voeren. Ook kunt u vooraf uw eigen casus inzenden.

Doel

 • U kent de meest belangrijke onderwerpen waartegen bezwaar voeren zinvol kan zijn.
 • U krijgt handvatten aangereikt om de belangrijkste onderwerpen van bezwaar te toetsen.
 • U kent het toetsingskader UWV met betrekking tot re-integratieverslagen.
 • U kunt als HR-professional de haalbaarheid van een bezwaarzaak inschatten.
 • U kunt als HR-professional zelf een bezwaarzaak tegen een UWV-besluit voeren, waarbij u in staat bent in te schatten welke deskundige u daarbij optimaal kan ondersteunen.

Doelgroep

HR-professionals, Beleidsadviseurs, Casemanagers Verzuim, Casemanagers Ziektewet en WGA, Juridisch Medewerkers bij werkgevers, inkomensverzekeraars, volmachten, intermediairs en arbodiensten.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Loondoorbetalingsverplichtingen door UWV
 • UWV-toetsingskader re-integratieverslagen in vogelvlucht
 • Wel of geen nieuw bedongen arbeid
 • Geen benutbare mogelijkheden
 • Jurisprudentie m.b.t. nieuw bedongen arbeid en m.b.t. geen benutbare mogelijkheden
 • Duurzaamheid van arbeidsbeperkingen (WGA of IVA?)
 • Jurisprudentie m.b.t. duurzaamheid van arbeidsbeperkingen
 • De rol van de bedrijfsarts bij duurzaamheid van arbeidsbeperkingen
 • Stappenplan bezwaar maken inclusief relevante tips
 • Eigen casuïstiek

Trainer

Cor Hoogendoorn is arbeidsdeskundige met ruim 25 jaar UWV-ervaring op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswetten WIA, WAO en ZW. Cor heeft ruim 6 jaar op de afdeling Bezwaar en Beroep gewerkt en kan als geen ander de haalbaarheid van een UWV bezwaarzaak inschatten. Hij was binnen het UWV bovendien ruim 12 jaar werkzaam als (staf)arbeidsdeskundige. Ook de WVP en het UWV-computersysteem CBBS kent hij gedetailleerd.

Ruim 8 jaar werkt Cor als zelfstandig arbeidsdeskundige vanuit zijn eigen bedrijf Hoog ADvies en adviseert hij onder andere bedrijven met complexe vraagstukken. Daarnaast werkt hij als docent in private opleidingen tot arbeidsdeskundige, casemanager en re-integratiespecialist. Voor SV Land verzorgt hij trainingen in WVP, WIA, bezwaar maken tegen UWV-besluiten, het lezen en interpreteren van een FML, een AML, een IZP of enig ander document waarin de belastbaarheid van een persoon door een arts wordt beschreven.

Cor is positief, klantgericht en heeft een groot analytisch vermogen.

Overig

Certificaat

Na het afronden van de Trainig Bezwaar maken tegen een UVW-besluit ontvangt u een Certificaat van Deelname.

Online Classroom

De Online trainingen en opleidingen worden verzorgd via GoToMeeting. Wat is de SV Land Online Classroom?

 • Gebruikersvriendelijk
 • Interactief
 • Maximaal 15 deelnemers
 • Alle deelnemers en trainer zijn tegelijk in beeld
 • Elke deelnemer kan elk moment vragen stellen
 • Mogelijkheid om één op één met de trainer te chatten
 • Mogelijkheid tot chatten deelnemers onderling
 • Presenteren is mogelijk, ook voor deelnemers
 • Privacy en veiligheid zijn tip top in orde

De inhoud van de online trainingen en opleidingen zijn hetzelfde als klassikaal. De trainers zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat u geen reistijd hebt en dat is een groot voordeel. Ideaal en efficiënt dus om te volgen! Deelnemers en trainers aan de Online Classroom van SV Land zijn erg enthousiast!

Incompany

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief