SV Pay

Als u eigenrisicodrager (ERD) bent geworden voor de Ziektewet (ZW), dan bent u verplicht om als organisatie de ZW uit te voeren. Dat betekent het uitvoeren van de ZW arborol en het voeren van de uitkeringsadministratie.

Het voeren van de uitkeringsadministratie is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Dat houdt niet alleen in dat er een uitkeringsstrook “gedraaid” moet worden, maar het begint al bij het beoordelen van de claim: heeft iemand recht op een ZW uitkering? Is er sprake van een no-risk situatie? Daarna zal er een dagloon berekend moeten worden en dient er een ziekmelding bij UWV te worden gedaan.

SV Pay is een dochteronderneming van SV Land en  kan voor u de uitvoering van de uitkeringsadministratie overnemen.

Bezoek www.svpay.nl voor alle informatie.