Bezwaar en beroep voor verzekeraars & intermediairs

Het sturen op risico’s van arbeidsongeschiktheid is niet meer weg te denken in het werkveld van sociale zekerheid en verzuim. Bezwaar maken tegen beschikkingen van UWV is hier een belangrijk onderdeel van.

SV Land voert namens werkgevers jaarlijks meer dan 1000 bezwaar – en beroepszaken WGA, ZW en loonsancties uit. Inkomensverzekeraars, intermediairs, arbodiensten en werkgevers schakelen SV Land hiervoor in. Zowel publiek verzekerde werkgevers als eigenrisicodragers maken gebruik van onze inzet en expertise.

Het beoordelen van een beschikking kost ons weinig tijd, maar kan u als werkgever al snel duizenden euro’s opleveren.

Beschikking UWV

Een werkgever kan op diverse momenten beschikkingen ontvangen van UWV. Dit kan zijn bij:

  • Ziektewet
  • Loonsanctie
  • WGA beoordeling (einde wachttijd)
  • Overgang WGA van loongerelateerde naar loonaanvullende of vervolguitkering
  • Overige wijzigingen in de uitkering WGA
  • Herbeoordelingen WGA

Wij adviseren om elke beschikking die u ontvangt inhoudelijk te controleren of door SV Land te laten beoordelen. Door UWV worden immers fouten gemaakt die voor u grote financiële consequenties kunnen hebben.

In 36% van de bezwaardossiers WGA wordt het pro-forma bezwaar na bestudering van het dossier ingetrokken. Van de doorgezette bezwaardossiers WGA wordt maar liefst 71% gegrond verklaard. De gemiddeld gerealiseerde besparing per gegrond bezwaar bedraagt € 64.000,-

 

Stel dat er vanuit uw organisatie jaarlijks 10 medewerkers de WGA instromen en dat in de helft van deze gevallen bezwaar wordt ingezet. In 2 gevallen is het bezwaar gegrond. Dan is uw besparing gemiddeld € 128.000!

Erkend rechtshulpverlener met team gespecialiseerde juridisch medewerkers

SV Land is voor UWV een erkend rechtshulpverlener. Dit betekent dat ons juridisch team alle relevante stukken direct vanuit UWV ontvangt. Onze juristen voeren de bezwaarzaak en schakelen andere expertise in, bijvoorbeeld medische expertise, als zij dit nodig achten.

Het voeren van bezwaar en beroep is immers een juridisch proces dat gevoerd wordt door juristen. Andere disciplines zoals medische inzet en/of arbeidsdeskundige inzet worden niet onnodig ingezet maar wél als het een bijdrage levert. Dit levert een hogere kwaliteit tegen een gunstig tarief op.

Hoge kwaliteit voor een gunstig tarief

Door onze modulaire aanpak bereiken wij voor u het maximale resultaat tegen zo laag mogelijke kosten. Als na bestudering van het dossier blijkt dat het doorzetten van bezwaar niet zinvol is, dan wordt het ingetrokken. U betaalt dan alleen voor de 1e stap.

Beroep WGA

In veel gevallen is een bezwaarbrief voor UWV of de Belastingdienst genoeg om u in het gelijk te stellen en de beschikking aan te passen. Worden uw bezwaren afgewezen, dan hebt u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Ook wanneer het zover komt, kunt u rekenen op de ervaring en juridische kennis van SV Land. Wij procedeerden al succesvol voor tientallen klanten in honderden zaken. Als werkgever kunt u bovendien zelf kiezen bij welke stappen in een beroepszaak u onze hulp nodig hebt.

UWV-erkend rechtshulpverlener

SV Land is een UWV erkende rechtshulpverlener. Schakelt u onze hulp in, dan weet u dus zeker dat het UWV uw zaak serieus neemt. Immers: onze bezwaarbrieven zitten zo in elkaar dat het UWV hier snel een beslissing over nemen kan.

Bespaar op uw WGA-kosten

Speciaal voor u heeft SV Land een online test gemaakt waarin u kunt bekijken of het mogelijk is om uw WGA-kosten te drukken. Vaak kunt u hier al snel veel geld besparen. De online test is hier te vinden.

Wilt u gebruik maken van één van onze diensten? Vul dan het onderstaande formulier in of neem telefonisch contact op met Tjerk Moraal, telefoonnummer 079 363 44 00.

 

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.