WGA Casemanagement AOV-individueel

Verzekeraars bieden ondernemers de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Verzekeraars zien een toename van claims op de AOV. De vraag hierbij is: zijn verzekerden ten gevolge van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt? Of is er sprake van andere omstandigheden die klachten en een gevoel van arbeidsongeschiktheid veroorzaken?

De toename van schadelast in de AOV geeft aanleiding om risicomanagement in te zetten om de verzekerde in beweging te houden richting werk. Dit komt uiteindelijk de verzekerde én de verzekeraar ten goede. Het uitgangspunt is dat alleen de arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van ziekte en/of ongeval is verzekerd.

SV Land ondersteunt verzekeraars en verzekerden met het formuleren van een heldere visie op arbeidsongeschiktheid vanuit  de volgende uitgangspunten:

 • Effectievere WGA Casemanagement
 • Grip op inzetbaarheid in arbeid
 • Draagvlak van verzekerde cliënte

Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren

Bij de inzetbaarheid van een verzekerde spelen de volgende drie pijlers een rol:

 • Medische belastbaarheid
 • Cliëntgebonden factoren
 • Sociale context

Vanuit deze drie pijlers wordt de arbeidsongeschiktheid beoordeeld. De volgende stappen zijn van belang bij de aanpak:

 • Demedicaliseren van verzuim
  “Ziek zijn” versus “ziek voelen”. Aanbrengen van een scheiding tussen medische en niet-medische factoren. Hierbij ligt de focus op de aanpak van instandhoudende factoren van verzuim. Voorbeelden van instandhoudende factoren zijn klachten ten gevolge van verlies, rouw, schulden, privéomstandigheden, leeftijd, ambitie.Het inzetten van interventies met een duidelijke effectmaat moet leiden tot participatie.
 • Verzekeringsgeneeskundig onderzoek
  Een eerste beoordeling van de verzekeringsclaim door het aanbrengen van een heldere scheiding in verzekerde en niet-verzekerde schade. Ervaren verzekeringsartsen met een duidelijke visie op verzekerd en niet verzekerd verzuim voeren een claimbeoordeling uit.
 • Oplossen instandhoudende factoren en activering
  Inzet van probleemoplossende en activerende re-integratie met een claim-arbeidsdeskundige. Dit biedt verzekerden weer perspectief. Als er, na de claimbeoordeling van de verzekeringsarts, geen sprake is van arbeidsongeschiktheid zal een arbeidsdeskundige de verzekerde begeleiden om de weg terug te vinden naar werk.
 • Versterken van de eigen regierol van de WGA Casemanager
  De WGA Casemanager wordt geholpen om een sturende en coördinerende rol te pakken in het verzuimteam om tot een juiste beoordeling van de verzekeringsclaim te komen en regie op WGA Casemanagement te kunnen voeren.
 • Kennisoverdracht
  Inzet van intervisie binnen het AOV loket. Intervisie maakt onderdeel uit van het proces om de werkwijze te borgen en samenwerking te bereiken door differentiatie in professionals.

SV Land biedt verzekeraars en AOV-verzekerden dienstverlening in het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van (lang)lopende AOV uitkeringen of nieuwe instroom in de AOV. Is er werkelijk sprake van ziekte of ongeval volgens de AOV voorwaarden? Vaak is er sprake van  instandhoudende factoren die zorgen voor klachten waardoor mensen zich ziek voelen. De arbeidsdeskundige zorgt voor begeleiding en inzichten om de instandhoudende factoren op te lossen en de weg naar werk weer mogelijk maken. SV Land werkt in deze dienstverlening samen met verzekeringsartsen. Het doel is om verzekerden die niet arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of ongeval in beweging te krijgen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief