Formulier Ziektewet aangepast

Het formulier Aanvragen Ziektewet-uitkering op de website van UWV is aangepast. Een deel van de wijzigingen is het gevolg van de privacywetgeving.

Zo wordt niet meer gevraagd naar de reden van de no-riskpolis van een (ex-)werknemer.

Nieuwe privacywet

De huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens, geldt tot 25 mei 2018. Daarna is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG geldt in de hele Europese Unie (EU). In die nieuwe wet staat onder andere dat organisaties niet meer gegevens mogen verzamelen dan die noodzakelijk zijn voor het verwerken van bijvoorbeeld een aanvraag.

Meer aanpassingen in het formulier

Verder kunt u nu op het formulier bij aansprakelijkheid van derden aangeven of er sprake is van een ongeval, of dat de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde, zonder dat er sprake is van een ongeval. Daarnaast moet u bij een aanvraag voor een uitzendkracht zonder uitzendbeding nu ook de datum van het einde van de arbeidsverhouding opgeven.

Ga naar het Formulier Aanvragen Ziektewet-uitkering

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief