werkhervattingskas 2021

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas WGA en Ziektewet 2022

Op 1 september 2021 zijn de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas WGA en Ziektewet 2022 verschenen in de Staatscourant. 

Wijziging Loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers

Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer. Tot en met 2021 lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon per werknemer. Met deze verhoging wordt aangesloten bij de nieuwe premiedifferentiatie in de basispremie WAO/WIA (Arbeidsongeschiktheidsfonds) vanaf 2022.

De differentiatie betreft een korting op de basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers . Door de aanpassing van de loonsomgrens wordt de groep van kleine werkgevers vergroot en zullen in 2022 uiteindelijk meer werkgevers een sectorale premie betalen dan in 2021. De groep van middelgrote werkgevers wordt juist verkleind. Voor deze werkgevers zal in de weging tussen de sectorale en individuele premie het gewicht van de sectorale premie toenemen in 2022.

Parameters WGA en Ziektewet voor het jaar 2022 in vergelijking tot 2021

 

WGA Ziektewet
2021 2022 2021 2022
Gemiddelde percentage 0,78% 0,84% 0,58% 0,68%
Gemiddelde werkgeversrisico 0,52% 0,56% 0,35% 0,39%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,12 1,12 1,24 1,30
Minimumpremie (grote werkgever) 0,19% 0,21% 0,14% 0,17%
Maximumpremie (grote werkgever) 3,12% 3,36% 2,32% 2,72%

De maximumpremie in de sector Uitzendbedrijven wijkt voor de Ziektewet af van de maximumpremie die geldt voor werkgevers in de overige sectoren. De maximumpremie voor de sector Uitzendbedrijven bedraagt voor de Ziektewet 10,39%. In 2021 was dit nog 9,31%.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief