Geen bijzondere bijstand voor kosten huisdier

Kosten voor een huisdier, waaronder de rekening van de dierenarts, behoren tot de algemene kosten van het bestaan. Ontvangers van een bijstandsuitkering moeten die kosten daarom van hun uitkering betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

In deze zaak hadden twee ontvangers van een bijstandsuitkering in de gemeente Westland een aanvraag ingediend voor bijzondere bijstand voor dierenartsrekeningen van ruim tweeduizend euro. Hun hond zou een zeer speciale plaats in het gezin innemen. De gemeente was niet onder de indruk en wees de aanvraag af. Bij de rechtbank kreeg de gemeente gelijk.

Vergoeding alleen mogelijk bij medische of psychosociale indicatie
Kosten die verband houden met het bezit van een hond als huis- of gezelschapsdier behoren tot de algemene kosten van het bestaan, die in beginsel uit het inkomen op bijstandsniveau dienen te worden voldaan. Als er een medische of psychosociale indicatie is voor het hebben en houden van een hond, zoals bijvoorbeeld ingeval van een blindengeleidehond of een hulphond die wordt benut in het kader van een therapie, kunnen de noodzakelijke meerkosten – als daarvoor geen voorliggende voorziening bestaat – in beginsel voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

Van meerkosten is sprake als de (medische) kosten voor de hond zo hoog oplopen dat deze de reguliere kosten, die zijn verbonden aan het hebben van en de zorg voor een hond, overstijgen. Het is in een dergelijk geval aan de aanvrager aannemelijk te maken dat sprake is van noodzakelijke meerkosten, dat deze kosten uit bijzondere omstandigheden voortvloeien en dat zij niet uit het beschikbare inkomen kunnen worden voldaan.

Bron: Rechtspraak.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief