Voorliggende voorzieningen

In veel gemeenten lopen de kosten die gemoeid zijn met de Jeugdwet en WMO enorm op. Toch blijken er veel uitkeringen te worden verstrekt die aan burgers die deze uitkering eigenlijk niet van de gemeente zouden moeten ontvangen, omdat zij recht hebben op voorliggende voorzieningen.

Voorliggende voorzieningen zijn regelingen die voorzieningen (uitkeringen) die voorliggend zijn en dus eerder verstrekt zouden moeten worden. De Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg zijn bijvoorbeeld voorliggend aan het PGB of de Jeugdhulp.

SV Land helpt gemeenten op diverse manieren gebruik te maken van voorliggende voorzieningen om zo te besparen op de gemeentelijke uitkeringen.

Gerelateerde diensten

Businesscase Gemeente Zaanstad

Mensen op een voorliggende voorziening wijzen, gaat verder dan bijstandsreductie of besparen op bijstandskosten. Aad Sweijen, afdelingshoofd bij de Sector Services afdeling Naleving van...

Meer informatie
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief