Hervorming Ziektewet door de Tweede Kamer

De hoogte en de duur van de Ziektewet (ZW)-uitkering worden vanaf 2013 waarschijnlijk afhankelijk van het aantal jaren dat de ZW-gerechtigde heeft gewerkt. Onlangs heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de hervorming van de ZW. De werkgever moet vanaf 2014 een hogere premie betalen als er veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de ZW belanden.

Op dit moment krijgen vangnetters nog een ZW-uitkering van twee jaar. Maar door de wijziging van de Ziektewet krijgen uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband straks een uitkering op basis van hun arbeidsverleden. In eerste instantie ontvangen zij 70% van hun laatstverdiende loon. De duur van deze loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer heeft gewerkt. Vervolgens zal dit worden teruggebracht naar een uitkering van 70% van het minimumloon.

Loondoorbetalingsverplichting

De Loondoorbetaling uitzendkrachten is van de baan. Op advies van de Raad van State werd de loondoorbetalingsverplichting voor uitzendbureaus van twee weken uit dit wetsvoorstel geschrapt. Maar op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer wel ingestemd met de andere onderdelen van het wetsvoorstel. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het voorstel dan is de invoering een feit.

SV Support organiseert in augustus en september Masterclasses Wet Modernisering Ziektewet.

Zie Masterclass Wet Modernisering Ziektewet

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten