Hoe schoonmaakorganisatie CSU haar verzuim halveerde

Nog maar enkele jaren geleden was het verzuim bij schoonmaakorganisatie CSU torenhoog: zo’n 10%. Door een voortvarende aanpak daalde dat tot onder de 5%. Tijdens de kennisbijeenkomst van SV Land van 28 november vertelde HR-manager Jeroen Heijmans hoe CSU dit voor elkaar bokste.

De hoge verzuimcijfers bij CSU zijn geen uitzondering in de schoonmaakbranche. Bij CSU werken zo’n 27.000 vaak laaggeschoolde medewerkers die uit een sociaal milieu komen waar een ongezonde levensstijl vaker voorkomt. Ook spelen er zaken als schulden en loonbeslag. Tel daarbij de fysieke arbeid op en dat verklaart een hoge uitval.

CSU besloot het verzuim in de organisatie in vier stappen aan te pakken:

  1. Het veranderen van het verzuimbeleid
  2. Het werken aan verzuimpreventie
  3. Het werken aan verzuimbeheersing
  4. Het optuigen van het duurzame inzetbaarheid-programma “Fris in je werk”

Verzuimbeleid

De organisatie koos ervoor om verzuimgesprekken op te laten pakken door de districtsmanager, die een trede hoger staat dan de direct leidinggevende (de rayonmanager).

Een opmerkelijke keus, want elke districtsmanager heeft misschien wel 600 medewerkers onder zich, dus verzuimgesprekken kosten hem minimaal twee dagdelen in de week. Heijmans: “Elke rayonmanager kan een medewerker blind inplannen voor een gesprek in de dagdelen die hiervoor gereserveerd zijn.”

De keuze voor de districtsmanager verklaart Jeroen door de financiële belangen die spelen. “Een rayonmanager wordt niet afgerekend op financieel resultaat: een districtsmanager wel. Verzuim omlaag brengen is dus in zijn eigen belang.”

Leg verzuim neer bij de laagste persoon in je organisatie die afgerekend wordt op financieel resultaat.

De districtsmanager staat er niet alleen voor, maar wordt geholpen door een verzuimteam. Hierin zit de casemanager, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het verzuimbeleid, de leidinggevende die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken, de werknemer zelf en de bedrijfsarts.

Deze laatste wordt echter steeds minder ingeschakeld. Heijmans: “Wij hoeven niet te weten wat de medische conditie is van onze werknemers. We willen alleen in gesprek over wat een werknemer nog wel kan. Ons verzuimbeleid is erop gericht dat mensen in beweging blijven en snel weer aan de slag gaan. Als we de bedrijfsarts daarbij inschakelen stellen we hem vooraf een duidelijke vraag waarop we antwoord willen hebben.”

Van een bedrijfsarts willen wij alleen antwoorden op concrete vragen.

Dankzij snelle anticipatie is het kortdurende verzuim bij CSU nu veel meer onder controle dan voorheen. “Meld iemand zich voor langere tijd ziek, dan vindt er snel een gesprek plaats waarin concrete afspraken worden gemaakt voor terugkeer. We zitten er bovenop, zonder de belangen van de werknemer uit het oog te verliezen. De werknemer ervaart een grote betrokkenheid en waardeert het dat wij met hem meedenken.”

Verzuimpreventie

Om langdurig verzuim te voorkomen heeft CSU afspraken op maat gemaakt met diverse bedrijven. De inzet concentreert zich rondom drie hoofdoorzaken van verzuim:

  1. Psychische problemen
  2. Geldproblemen
  3. Fysieke problemen

Psychische hulpverlening

Heijmans: “In de reguliere psychische hulpverlening zijn de wachttijden lang. Een intake kan soms wel zes weken duren, waardoor een werknemer al snel langdurig afwezig is. Wij wilden onze werknemers sneller hulp bieden. Psion biedt onze werknemers hulp binnen vijf werkdagen. Een psycholoog heeft een gesprek en stelt een behandelplan op dat gericht is om het activeren van de werknemer.

In principe kunnen wij onbeperkt werknemers doorsturen. Deze afspraak met Psion is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en kan alleen doordat wij sterk sturen aan de voorkant: we sturen niet iedereen door. Het resultaat is fantastisch. Binnen zes weken is twee derde van de werknemers met psychische klachten alweer aan het werk. Na tien weken geldt dat voor driekwart van hen.”

Binnen zes weken zijn mensen met psychische klachten bij ons alweer aan het werk. Normaal gesproken heb je dan pas een eerste intakegesprek.

Schuldhulpverlening

Ook als het gaat om geldproblemen is de hulp snel en doeltreffend geregeld bij CSU. Heijmans: “Iedereen die dat nodig heeft kan bij ons schuldhulpverlening aanvragen. Dankzij enkele ambassadeurs waarmee wij eerlijke filmpjes opgenomen hebben, zie je ook dat er meer en meer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. De schuldhulpverlener leert mensen op een verstandige manier met hun geld omgaan en de hulpverlening is dus echt gericht op gedragsverandering.”

Een dure interventie? Inderdaad, maar het levert ook wat op. Heijmans: “De ROI van zo’n investering kun je van tevoren nooit helemaal in kaart brengen. Maar we zijn van oorsprong een familiebedrijf en vinden dat dit bij goed werkgeverschap past. Het levert ons dankbare werknemers op die fan van ons bedrijf worden en enorm loyaal zijn. Dit zijn de mensen die we durven bellen als we omhoog zitten.”

Deze gratis hulp levert ons dankbare en loyale werknemers op, die veel minder vaak ziek zijn en die we ook kunnen bellen voor een extra shift.

Fysiotherapie

Heijmans: “Hello Fysio is een bedrijf die online fysiotherapie aanbiedt. De medewerker vult online een formulier in waaruit blijkt waar de klachten zijn en krijgt vervolgens oefeningen aanbevolen met daarbij eenvoudige instructiefilmpjes. Online moet de medewerker registreren of en hoe vaak hij deze oefeningen uitgevoerd zijn.”

Zijn de problemen fiks, dan kan de werknemer online consulten inplannen met een fysiotherapeut op afstand die hem of haar meer op maat begeleid. De laatste stap is dat een fysiotherapeut in de regio wordt ingeschakeld voor persoonlijke begeleiding.

Verzuimbeheersing

Het verzuimpercentage verlagen was bij CSU een groot succes. Het percentage laag houden blijkt in de praktijk lastiger. Heijmans: “Je moet voortdurende de focus hierop houden, anders stijgt het verzuim vanzelf weer. We leiden daarom onze mensen op, besteden er aandacht aan bij de on-boarding en ook wanneer we sollicitanten voor leidinggevende functies selecteren.

Daarnaast zijn we voortdurend aan het doorontwikkelen. We zijn nu in gesprek met een partij die gericht is op vrouwen in de overgang en doen mee met een challenge waarbij we traplopen voor Spieren voor Spieren. We staan dus bepaald niet stil.”

Duurzame inzetbaarheid

CSU ontwikkelde in de afgelopen jaren het zogenaamde “Fris op je werk” programma, waaronder verzuimpreventie en programma’s voor duurzame inzetbaarheid hangen. De pijlers zijn:

  1. Ontwikkeling en opleiding
  2. Loopbaan en mobiliteit
  3. Vitaliteit en gezondheid

Heijmans: “Werknemers kunnen bij ons doorgroeien in leidinggevende functies, maar we zien ook veel potentieel onder vluchtelingen die noodgedwongen bij ons werken, maar eigenlijk hoogopgeleid zijn in het land van herkomst. CSU kan dan een springplank zijn naar ander werk op hoger niveau.

CSU kan een springplank zijn naar ander werk, op een hoger niveau.

Werkplezier is enorm belangrijk. We stimuleren mensen op ludieke manieren om met hun gezondheid bezig te zijn en hebben hier ook diverse ambassadeurs voor in de organisatie.

Alles bij elkaar zien we een positieve vibe ontstaan. Mensen zijn steeds meer gemotiveerd om fit te blijven en hun problemen aan te pakken. Maar toegegeven: we zijn nog lang niet klaar. Dit is een wedstrijd die we elke dag moeten blijven spelen…”

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief