Hogere uitstroom WGA bij eigenrisicodragers

Er is geen verschil in het instroompercentage in de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) tussen werknemers van publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers. Dit blijkt uit het nieuwste Kennisverslag van UWV. De uitstroom uit de WGA wegens herstel ligt bij werknemers van eigenrisicodragers iets hoger.

Individuele werkgevers kunnen er sinds 2007 voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Als de werkgever er in slaagt om de WGA-lasten te beperken, zal hij premie- of uitkeringskosten besparen. UWV analyseert in het Kennisverslag de instroom en uitstroom van werknemers bij publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers.

Belangrijkste resultaten

Er is geen verschil in het WGA-instroompercentage van werknemers van publiek verzekerden en van eigenrisicodragers. Het WGA-instroompercentage is het hoogst bij grote bedrijven en het laagst bij kleine bedrijven. Ook als we rekening houden met het feit dat grote bedrijven vaker eigenrisicodrager zijn, is er geen opvallend verschil.

Er is wel een verschil in de uitstroom uit de WGA tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Werknemers van eigenrisicodragers stromen structureel iets meer uit vanwege herstel en stromen vaker door naar de IVA. Zo is van de werknemers van eigenrisicodragers die in 2008 in de WGA instroomden, eind 2017 19% uitgestroomd vanwege herstel, bij de publiek verzekerde werkgevers is dit 16%.

De uitkomsten uit het Kennisverslag laten zien dat zelf risico dragen vooral loont via het bevorderen van de uitstroom. In de instroompreventie is weinig ruimte voor verbetering. De loondoorbetalingsverplichting en de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter, zorgen voor een sterke prikkel om de instroom te beperken. Deze prikkels gelden in gelijke mate voor eigenrisicodragers en publiek verzekerde werkgevers.

Meer weten over de vergelijking tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers? Lees het UWV Kennisverslag.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief