verzuimcijfers zorg corona

Langdurig verzuim in de zorg was nog nooit zo hoog

Het afgelopen jaar is het verzuim in de zorgsector tot ongekende hoogte gestegen. Nu het einde van de coronacrisis lijkt te naderen, komt verzuimonderzoeksorganisatie Vernet met een rapportage.

Corona heeft duidelijk een enorme impact gehad op het verzuim in de zorgsector. Het grootste effect is terug te zien bij het langdurig verzuim dat nog nooit zo hoog is geweest.

Doordat veel zorgmedewerkers langdurig in een verzuimsituatie belanden is er voor andere zorgmedewerkers geen ruimte meer om kort uit te vallen. Een onwenselijke situatie, constateert Vernet.

Het grote personeelstekort en de lange nasleep van de corona-crisis zorgen ervoor dat zorgorganisaties niet de aandacht aan hun personeel kunnen geven die ze zouden willen geven. Bovendien verwacht Vernet niet dat een daling van het verzuim er op korte termijn in zit.

De vraag is: is de zorg straks nog in staat om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, als zorgen voor zichzelf soms al een grote uitdaging is?

Terugblik

In de rapportage heeft Vernet de voortschrijdende cijfers van het tweede kwartaal van de afgelopen acht jaar als basis genomen om de huidige cijfers mee te vergelijken.

Verzuimontwikkeling

In het tweede kwartaal van 2021 komt het voortschrijdend verzuim uit op 6,98 procent. Vernet ziet in acht jaar tijd eigenlijk alleen maar een stijgende trend.

Gemiddelde duur

Verzuim duurt steeds langer. In de gemiddelde duur van het verzuim ziet Vernet een enorme stijging.
Als iemand verzuimt, is de kans groot is dat de werknemer meer dan 31 dagen niet inzetbaar is: één hele maand.

In het tweede kwartaal van 2020 kwam de gemiddelde duur uit op 26 dagen. Het effect van corona op de verzuimduur is hier onmiskenbaar.

Duurklasse

Een verzuimgeval wordt ingedeeld in één van de vier duurklassen.

  • 1 t/m 14 dagen (kortdurend verzuim)
    • 15 t/m 91 dagen (middellang verzuim)
    • 92 t/m 365 dagen (lang verzuim)
    • 366 t/m 730 dagen (extra lang verzuim)

Bij verzuimontwikkeling naar duurklasse springen de stijgende lijnen van het lang en extra lang verzuim in het oog. Sinds het tweede kwartaal (voortschrijdend) van 2014 is het verzuim in duurklasse 92 t/m 365 dagen inmiddels toegenomen met 66,3 procent in de dezelfde periode van 2021.

Het kortdurend en middellang verzuim was jarenlang rond de één procent in de zorgbranche. In het rapport is te zien dat met de komst van corona het kortdurend verzuim afneemt, terwijl het middellang verzuim juist toeneemt.

Ziektejaar

De eerste 365 dagen van het ziekteverzuim vallen onder het verzuimpercentage van het eerste ziektejaar. De dagen vanaf 366 tot en met 730 dagen vallen onder het verzuimpercentage van het tweede ziektejaar.

Het verzuim komt vooral terug in de hoogste duurklassen. Dit wordt ook weer bevestigd door het verzuimpercentage van het tweede ziektejaar. Ook hier zet de stijging zich onverminderd voort.

Bron: Vernet.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief