No-riskpolis benutten is goudmijn, maar niemand weet het

Nog niet eens de helft van de no-riskpolissen in Nederland wordt geclaimd. Iedere dag laten werkgevers dus tienduizenden euro’s liggen. Zonde, als je het mij vraagt. Werkgevers zitten soms op een goudmijn, zonder het in de gaten te hebben.

Vorige maand publiceerde het UWV het kennisverslag ‘De no-riskpolis in kaart gebracht’. Daarin toont de uitkeringsinstantie aan dat er van de aloude no-riskpolis maar weinig gebruik gemaakt wordt. Een werkgever kan bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking een beroep doen op deze polis. Het UWV compenseert dan de loondoorbetaling. Zélfs als de ziekte niets met de arbeidsbeperking te maken heeft.

Sommige werknemers met een arbeidsbeperking hebben zelfs een onbeperkte no-riskpolis, die dus geldig is gedurende hun hele arbeidsleven. Wanneer zo’n werknemer griep krijgt kan de werkgever dat melden aan het UWV en krijgt vervolgens het loon voor de ziektedagen gecompenseerd.

Oorzaken

 Volgens het UWV zijn er twee oorzaken voor het niet-benutten van de no-riskpolis. Onbekendheid van de regeling bij werkgevers en het niet claimen ervan. Een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2015 geeft het UWV gelijk: slechts 50% van de werkgevers zou bekend zijn met de mogelijkheid van het benutten van een no-riskpolis.

Slechts 50% van de werkgevers zou bekend zijn met de mogelijkheid van het benutten van een no-riskpolis.

Mijn persoonlijke ervaring is dat vooral middelgrote en kleine werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de no-riskpolis. Waarom claimen ook grote werkgevers de no-riskpolis dan niet?

Een van de belangrijkste oorzaken is mijn inziens dat het procedureel niet goed geregeld is bij de meeste bedrijven. De werknemers met een no-riskpolis zijn vaak niet in beeld. En bovendien rinkelt er nergens een belletje wanneer zo’n werknemer ziek wordt. De ziekte wordt dus niet gemeld bij het UWV.

Administratieve rompslomp

In mijn dagelijks werk als adviseur Sociale Zekerheid bij SV Land merk ik dat veel werkgevers het benutten van de no-riskpolis veel gedoe vinden voor een korte ziekteperiode. Administratieve rompslomp. Zeer onterecht, als je het mij vraagt. Zeker als je kijkt naar de financiële voordelen die het benutten ervan met zich meebrengt. Een besparingsonderzoek bij een bedrijf van meer dan 100 medewerkers levert een werkgever algauw (tien)duizenden euro’s op.

Een bedrijf met 100 medewerkers kan (tien)duizenden euro’s besparen door de no-riskpolis te benutten.

Terugwerkende kracht

Nog interessanter wordt het als de werkgever weet dat hij ook met terugwerkende kracht de loondoorbetaling van zieke werknemers met een no-riskpolis kan terugkrijgen.

Maar niet alleen loondoorbetaling kan gecompenseerd worden. Soms belandt een medewerker met een arbeidsbeperking na twee jaar ziekte in een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt maar liefst 10 jaar verhaald op de werkgever. Bij de werknemer met een no-riskpolis is de werkgever hiervoor echter gevrijwaard.

Wanneer blijkt dat de werknemer in kwestie een no-riskpolis heeft, kan voor de toegerekende WGA-last een correctieverzoek met terugwerkende kracht plaatsvinden. Zo kan één werknemer waarvan de no-riskpolis nooit benut is de werkgever gemakkelijk 100.000 euro opleveren.

Eén enkele onbenutte no-riskpolis claimen, kan een werkgever in uitzonderlijke gevallen tot 100.000 euro opleveren.

Een theoretisch voorbeeld? Zeker niet. Bij SV Land hebben we dit in de praktijk veelvuldig meegemaakt. Onze onderzoekers stuiten bijna altijd in hun besparingsonderzoeken op niet geclaimde no-riskpolissen. Daarom kunnen wij ons besparingsonderzoek No Cure – No Pay aanbieden.

Werk aan de winkel

Een werknemer hoeft niet aan een werkgever te vertellen of hij een no-riskpolis heeft, tot twee maanden na de in dienst treding. Daarna is de werknemer dat, op verzoek, wel verplicht.

Het is echter maar de vraag of alle werknemers zich bewust zijn van hun no-riskpolis. Met andere woorden: begrijpt een werknemer werkelijk wat een no-riskpolis is en dat hij dit aan kan geven bij een potentiële werkgever, zodat er meer kans is dat hij aangenomen wordt? Wat als een werknemer desgevraagd antwoordt dat hij geen flauw idee heeft of hij een no-riskpolis heeft?

Neem je een werknemer met een arbeidshandicap in dienst, dan kun je als werkgever bovendien gebruik maken van een loonkostenvoordeel gedurende de eerst 3 jaren van het dienstverband.

Kortom: werk aan de winkel voor de werkgever, lijkt me.


Tips voor werkgevers

Wil je gebruik maken van de goudmijn die no-riskpolis heet? Dan raad ik je de volgende stappen aan:

  1. Vraag iedere werknemer of hij een no-riskpolis heeft. Werknemers die langer dan twee maanden in dienst zijn, zijn wettelijk verplicht om deze vraag te beantwoorden (hoewel er geen sanctie op staat als die dat weigert). Maak duidelijk dat het openbaar maken van deze informatie voor hem of haar geen nadelige consequenties heeft, maar dat het jou als werkgever wel een financieel voordeel kan opleveren.
  2. Medewerkers waarvan je vermoedt dat ze een no-riskpolis hebben, kun je nader onderzoeken door raadpleging van het zogenaamde doelgroepenregister bij het UWV.
  3. Neem het uitvragen en claimen van de no-riskpolis op in je werkprocessen. Kies voor een verzuimvolgsysteem dat deze opties geïntegreerd heeft in de workflow.
  4. Er is sprake van een arbeidshandicap, wanneer iemand al voor aanvang van het dienstverband een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering ontving. Naast deze uitkeringssituaties zijn er zelfs nog 17 andere no-risksituaties die op de site van het UWV worden genoemd: taaie stof voor de gemiddelde werkgever.
  5. Wil je helemaal ontzorgd worden? Laat SV Land dan no cure no pay een besparingsonderzoek voor je uitvoeren. Wij regelen dan alles, van het bevragen van je werknemers tot het claimen en het indienen van correctieverzoeken bij het UWV en de Belastingdienst. We houden zelfs voor je in de gaten of deze instanties tijdig reageren. Heb je te weinig mankracht op HR zitten? Dan kun je SV Land natuurlijk inhuren om periodiek een inventarisatie voor je te doen.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief