No-riskpolis benutten is goudmijn, maar niemand weet het