“Noem je programma voor Duurzame Inzetbaarheid liever niet Duurzame Inzetbaarheid”

Als je aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf of organisatie, kun je beter een andere naam voor het beestje kiezen dan de term “duurzame inzetbarheid”. Dat betoogde SV Land-consultant Peter Sinning tijdens de Kennisbijeenkomst van 28 november.

Niemand is tegen duurzame inzetbaarheid, vertelt Sinning. “Iedereen heeft natuurlijk goede intenties, maar als je dan kijkt wat mensen verstaan onder duurzame inzetbaarheid zie je grote verschillen. Verschillende decentrale eenheden maken hun eigen keuzes en niet zelden is de praktische uitwerking van het beleid dus enorm versnipperd.”

Een belangrijke stap is dus in kaart brengen van wat er allemaal al gebeurt, dat waarderen en breder trekken dan die ene afdeling of dat ene filiaal alleen. “Leer om dezelfde taal te spreken. Een andere les is om eerst eens te kijken wat de CAO zegt over duurzame inzetbaarheid en wat daaronder verstaan wordt, voordat je aan de slag gaat als organisatie.”

Dialoog

Een tweede stap is dat organisaties veel meer de dialoog aangaan met hun medewerkers over hoe ze in hun vel zitten en wat ze nodig hebben om in de toekomst goed te functioneren.

“In een ideale wereld is dat een natuurlijk gesprek. Maar we zien vaak dat het georganiseerd moet worden: anders komt het er niet van. Gevolg is dan wel dat die dialooggesprekken de functioneringsgesprekkencyclus kan doorkruisen en alle gevolgen van dien. Daar moet je als organisatie een oplossing voor verzinnen.”

Loslaten

In veel organisaties wordt verzuim en duurzame inzetbaarheid steeds lager in de organisatie neergelegd. De lokale leidinggevenden kennen hun mensen het best, is de gedachte. Wanneer zij hun verantwoordelijkheid nemen en kort op het verzuim zitten, wordt verzuim succesvol teruggedrongen.

Sinning waarschuwt echter dat er twee kanten aan de medaille zitten. “Als je wilt dat mensen hun verantwoordelijkheid pakken, moet je ook durven loslaten. Dat laatste gebeurt vaak niet of nauwelijks.”

Generatiepact

Een andere veelgemaakte fout is dat maatregelen voor duurzame inzetbaarheid vaak vooral ten gunste uitpakken van de oudere werknemer.

“De oudere werknemer moet worden ontzien om het werk langer vol te houden, is de gedachte. Maar jongere werknemers kampen met mantelzorgtaken of een jong gezin. Ook hier is het alle hands aan dek om ervoor te zorgen dat zij gezond blijven en niet uitvallen.”

Energie

Sinning adviseert om een leuke, originele naam te verzinnen voor het programma wat je als organisatie gaat uitrollen.

“Kies iets waar je energie van krijgt en waardoor de medewerkers begrijpen waar het om gaat. Het gaat dan om meer dan een bak met appeltjes bij de voordeur. Die appels liggen daar met een reden en we willen dat medewerkers die reden en de achterliggende noodzaak om gezond te blijven steeds beter gaan begrijpen.”

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief