Onduidelijkheid over regels bij aanvraag bijstand 27+

Iedere gemeente moet een aanvraag voor een bijstandsuitkering van een 27-plusser direct in behandeling te nemen. Toch zijn er gemeenten die een aanvrager verplichten om eerst meerdere weken te solliciteren voordat zij een aanvraag mogen doen. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vindt dit niet behoorlijk.

Eerder bracht hij hierover een rapport uit dat leidde tot Kamervragen. Nu heeft hij opnieuw een klacht onderzocht van iemand die eerst moet solliciteren, voordat zij een aanvraag mag doen. De ombudsman vindt deze klacht gegrond en beveelt de gemeente aan het beleid en de informatieverstrekking in overeenstemming te brengen met de wet.

Verplichte zoektermijn
Vanaf 2012 geldt voor bijstandsaanvragers jonger dan 27 jaar een wettelijk verplichte zoektermijn van vier weken. Pas na deze periode kunnen jongeren een aanvraag doen. Voor aanvragers van 27 jaar en ouder geldt deze wettelijke zoektermijn niet. Zij bevinden zich meestal in een andere situatie dan jongeren, hebben verplichtingen en kunnen de zorg voor kinderen hebben. Toch zijn er gemeenten die deze termijn wel hanteren. Dat kan als gevolg hebben dat mensen bijvoorbeeld na het beëindigen van een WW-uitkering, tijdelijk geen inkomen hebben. Van Zutphen: “Dat is absoluut niet behoorlijk.”

Krimpenerwaard
De Nationale ombudsman heeft een klacht onderzocht over de gemeente Krimpenerwaard. Een vrouw verhuist naar de gemeente Krimpenerwaard. Zij is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontving in haar vorige gemeente een bijstandsuitkering als aanvulling op haar inkomen. Zij vraagt een bijstandsuitkering aan, maar moet eerst een informatiebijeenkomst bijwonen en twee weken minimaal 5x per week solliciteren. Uit niets blijkt dat de vrouw ook meteen een uitkering kan aanvragen. Ze wordt hier niet op gewezen door de medewerker van de gemeente waar ze een afspraak mee heeft. Het blijkt ook niet uit informatie op de website van de gemeente. Ze krijgt uiteindelijk pas op 7 december een eerste voorschot uitbetaald, terwijl ze zich al op 19 oktober had gemeld bij de gemeente.

Enschede goed voorbeeld
Eerder bracht de ombudsman een rapport uit over de gemeente Enschede. Die heeft haar beleid en voorlichting over bijstand voor 27-plussers inmiddels aangepast. De ombudsman hoopt dat Enschede hierin een voorbeeld kan zijn voor Krimpenerwaard en andere gemeenten. Hij heeft signalen ontvangen dat er meer gemeenten zijn die een zoektermijn hanteren voor 27-plussers. De ombudsman roept die gemeenten op lering te trekken uit de twee rapporten en geen zoektermijn meer toe te passen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief