Per 1 januari 2018: premiekorting wordt vervangen door loonkostenvoordelen (LKV)

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats.

LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW) Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Premiekorting jongeren verdwijnt

De korting over de werkgeverspremies voor jongeren verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Daarom is het sinds 2016 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de premiekorting jongeren.

Wilt u ondersteuning?

In de praktijk blijkt dat zowel het UWV als de Belastingdienst onbedoeld fouten maken. Door de complexiteit en continue wetswijzigingen maken niet alle organisaties optimaal gebruik van korting- en subsidieregelingen. Met jarenlange kennis en ervaring heeft SV Land een besparingsonderzoek ontwikkeld, waarmee wij voor uw organisatie een flinke besparing met terugwerkende kracht realiseren. Dit onderzoek voeren wij uit op basis van no cure, no pay.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Tjerk Moraal, Manager Specialisten en Projecten. Hij is bereikbaar op 079 3634400. U kunt ook een e-mail sturen naar info@svland.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief