Per 1 januari 2018: premiekorting wordt vervangen door loonkostenvoordelen (LKV)