Quickscan Wajong populair bij gemeenten

Met het Onderzoek Voorliggende Voorzieningen WWB wordt nagegaan of klanten recht hebben op (aanvullende) voorliggende voorzieningen. De bijstandsuitkering kan daarbij geheel of gedeeltelijk  worden beëindigd. In bepaalde gevallen kan slechts tot 10 september 2014 een aanvraag voor de huidige Wajong-regeling worden ingediend. Daarom splitst SV Land tijdelijk het Onderzoek Voorliggende Voorzieningen: eerst een Quickscan Wajong en vervolgens een onderzoek voor overige voorzieningen.

Wat verandert er door de Participatiewet?
Voor aanvragen van een Wajong uitkering (op basis van de huidige regeling) geldt het volgende:

  • als UWV oordeelt dat betrokkene recht heeft op de Wajong uitkeringsregeling (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt), dan geldt dat dit recht ingaat vanaf de datum van de aanvraag.
  • als UWV oordeelt dat betrokkene arbeidsvermogen heeft (bijv. bij de werkregeling), dan geldt dat dit recht niet eerder kan ingaan dan 16 weken vanaf de datum van de aanvraag. Dit betekent dat de deadline voor aanvragen die betrekking hebben op de huidige Wajong-regeling ligt op 10 september 2014.

Invoering van de Participatiewet
Vanaf 2015 zullen strengere toelatingscriteria gelden voor de Wajong. Ook na 2015 is een screening voorliggende voorziening Wajong aan de orde. Dit is onder andere van belang voor jonggehandicapten die volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt zijn verklaard (en daarmee onder de Participatiewet vallen). Mocht op een moment blijken dat de jonggehandicapte vervolgens geen arbeidsvermogen kan ontwikkelen, dan kan recht op Wajong 2015 worden vastgesteld.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de wijzigingen of wilt u een Quickscan Wajong uitgevoerd hebben? Neem contact op met ons kantoor te Zoetermeer, 079 3634400. Uw contactpersoon is Aad Sweijen, Directeur Projecten.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief