Randstad schuift artsenprobleem door naar UWV

Uitzendconcern Randstad gaat al zijn ziekteverzuim in 2020 weer verzekeren bij het UWV. Dat bevestigt topman Jacques van den Broek. Het UWV vindt de stap zo opmerkelijk dat het een onderzoek naar de beweegredenen heeft aangekondigd.

De marktleider had de verzuimrisico’s sinds 2013 in eigen beheer, maar inmiddels al weer voor meer dan 90% van de loonsom overgeheveld naar het publieke stelsel. Werkgevers mogen hun ziekteverzuim publiek verzekeren of zelf beheren. Vaak gaat dat via een private verzekeraar, maar bij Randstad niet.

Keuringsartsen

Van den Broek zegt dat hij niet anders kan. Het eigenrisicodragerschap staat volgens hem onder druk door het tekort aan keuringsartsen en nieuwe privacywetgeving. Eigenrisicodragers beheren hun verzuim zelf, inclusief de reïntegratie van langdurig zieke werknemers.

Concurrent USG werkt naar eigen zeggen met een mix van publiek en eigen risico. Daarin komt geen verandering. Andere partijen, zoals Timing en Manpower, blijven de risico’s zelf dragen. ‘Grip op het verzuim wordt steeds belangrijker in het neerzetten van scherpe kostprijzen’, reageert Paul Haarhuis, chief commercial officer van Timing, de nummer drie op de markt. Ook Frank van Gool van Otto Workforce zegt er niet over te peinzen terug te keren.

Inloopkorting

Van den Broek erkent dat beheersing van het verzuim lastiger wordt. Hij bestrijdt dat het om een besparing gaat. In de verzuimsector wordt gemopperd dat het grootste uitzendbedrijf ter wereld tientallen miljoenen euro’s zou uitsparen via een ‘inloopkorting’.

Bedrijven betalen de eerste twee jaar inderdaad de helft van de premie, bevestigt een woordvoerder van Sociale Zaken. Hun potentiële lasten komen namelijk pas na twee jaar op niveau van sectorgenoten, want iemand die de Ziektewet instroomt, kan daar twee jaar in blijven zitten. Ook draagt het bedrijf in de inloopperiode lasten van werknemers die tijdens het eigen-risicodragerschap zijn uitgevallen. Dat kun je wegstrepen tegen de lagere premie.

Hybride

Bij de terugkeer van deze grote klant gaat bij het UWV niet automatisch de vlag uit. Uitzenders kennen een relatief hoog verzuim. Dat vergt extra inspanningen en de uitkeringsinstantie heeft net zo goed te maken met het tekort aan artsen en ander personeel.

In zijn premienota voor 2020 meldt het UWV zuinig dat een ‘grote uitzendwerkgever’ voor publieke verzekering lijkt te kiezen en dat het de redenen daarvoor gaat onderzoeken. Kennelijk betreft dit Randstad.

In de sector valt te horen dat het concern aan het UWV heeft laten weten dat het volgend jaar weer vaker het uitzendbeding zal gebruiken, ook wegens andere maatregelen die uitzenden duurder maken. Dat betekent dat een dienstverband automatisch stopt bij het einde van de (kortdurende) opdracht, maar ook bij ziekte. Het UWV moet dan ziekengeld betalen.

Prijsverhoging

In de nota veronderstelt het UWV dat een aantal uitzenders volgend jaar juist uit het publieke stelsel zal stappen, omdat hun premies stijgen. Ze moeten namelijk voor alle uitzendkrachten de premies voor de uitzendsector gaan betalen en kunnen niet meer profiteren van de lagere premies voor de branches waarin ze werken.

Ook de ww-premies voor uitzendkrachten gaan volgend jaar fors omhoog. Bovendien krijgen werknemers al vanaf hun eerste werkdag recht op ontslagvergoeding. Volgens Van den Broek maakt de overheid ‘goed geregelde flex’ zo 6% tot 9% duurder, in de hoop dat meer mensen vast werk krijgen. Ervaring op andere markten heeft hem echter geleerd dat dergelijke maatregelen niet helpen en slechts tot meer ‘slecht geregelde flex’ leiden.

Bron: FD

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief