Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 zijn gepubliceerd

Samenvatting

De ramingen van de Ziektewet en WGA-ontwikkelingen zijn door de coronacrisis onzekerder dan normaal. Dit geldt vooral voor de ramingen van de Ziektewet. De WGA reageert met vertraging op conjuncturele-ontwikkelingen vanwege de wachttijd van twee jaar. Een ander gevolg van de coronacrisis is het achterblijven van de premie-inkomsten. Enerzijds vallen de loonsommen waarover premie wordt geheven lager uit als gevolg van de verminderde economische activiteit. Anderzijds kan, als één van de crisismaatregelen aan werkgevers, uitstel van betaling van premies worden verleend.

Op basis van de Juni-raming 2020 van het CPB is de verwachting, dat er voor 2021 slechts een beperkt effect op de loonsommen optreedt. Dit komt onder andere door de crisismaatregelen die het kabinet heeft getroffen om de gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers en werknemers te verzachten.

Parameters WGA

2019 2020 2021 Verschil
Gemiddelde percentage 0,43% 0,52% 0,58% 0,06%
Gemiddelde werkgeversrisico 0,26% 0,32% 0,35% 0,03%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,39 1,21 1,24 -0,03
Minimumpremie (grote werkgever) 0,10% 0,13% 0,14% 0,01%
Maximumpremie (grote werkgever)* 1,72% 2,08% 2,32% 0,24%

* De maximumpremie in de sector Uitzendbedrijven wijkt voor de Ziektewet af van de maximumpremie voor werkgevers in de overige sectoren. De maximumpremie voor de sector Uitzendbedrijven bedraagt voor de Ziektewet-flex 9,31%.

Parameters WGA

2019 2020 2021 Verschil
Gemiddelde percentage 0,75% 0,76% 0,78% 0,02%
Gemiddelde werkgeversrisico 0,41% 0,48% 0,52% 0,04%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,42 1,18 1,12 -0,06
Minimumpremie (grote werkgever) 0,18% 0,19% 0,19% 0,00%
Maximumpremie (grote werkgever)* 1,72% 2,08% 2,32% 0,24%

Ziektewet

Het gemiddelde percentage Ziektewet stijgt van 0,52% in 2020 naar 0,58% in 2021. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewet-lasten.

Van de publiek verzekerde werkgevers zal:

  • 68% met een stijging te maken krijgen
  • 21% met een daling te maken krijgen en
  • voor 11% blijft de premie Ziektewet gelijk.

WGA

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2021 stijgt licht ten opzichte van 2020 van 0,76% naar 0,78% door stijgende WGA-lasten.

Van de publiek verzekerde werkgevers zal:

  • 63% met een stijging te maken krijgen
  • 21% met een daling te maken krijgen en
  • voor 16% blijft de premie WGA gelijk.

Eigenrisicodragerschap

Ziektewet

In 2019 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 104 miljard. In 2020 zijn dit er 15.100 met een loonsom van € 109 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers stabiliseert op 46% van de loonsom. Ook voor 2021 wordt een stabilisering van het marktaandeel van eigenrisicodragers op 46% van de totale loonsom verwacht.

WGA

In 2019 waren 22.200 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van € 84 miljard (38% van de totale loonsom). In 2020 zijn 21.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van € 89 miljard (38% van de totale loonsom). Er wordt verwacht, dat het marktaandeel in 2021 constant zal blijven op 38% van de totale loonsom.

Besparingsmogelijkheden

In de praktijk blijkt dat zowel het UWV als de Belastingdienst onbedoeld fouten maken bij de vaststelling van uw bovengenoemde premies. Door de complexiteit en continue wetswijzigingen maken niet alle organisaties optimaal gebruik gemaakt van korting- en subsidieregelingen. Met onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij een besparingsonderzoek ontwikkeld, waarmee wij voor uw organisatie een flinke besparing met terugwerkende kracht realiseren. Dit onderzoek voeren wij uit op basis van no cure, no pay. Kijk hiervoor eens op deze pagina; Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid

Eigenrisicodragen

De gedifferentieerde premie is vaak hoger dan er daadwerkelijk aan Ziektewet of WGA is uitgekeerd. Als eigen risicodrager heeft u meer invloed op beperking van deze uitkeringskosten. Tijd dus om eens goed te kijken of u geen eigenrisicodrager Ziektewet of WGA wilt worden?

Meer informatie hierover vindt u op onderstaande pagina’s.

Eigenrisicodragen Ziektewet: klik hier

Eigenrisicodragen WGA: klik hier

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief