Incompany Alertheidstraining Misbruik in de Zorg

Algemeen

Het is regelmatig in het nieuws: PGB-fraude. Steeds vaker ontdekken gemeenten dat zorgbedrijven misbruik maken van de PGB-budgetten. SV Land helpt gemeenten onder andere met het PGB-fraudeonderzoek, ook wel het rechtmatigheidsonderzoek genoemd.

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Er zijn nieuwe doelgroepen, uitkeringen en voorzieningen. Gedurende de overgang hebben diverse zorgbedrijven kans gezien om te frauderen met PGB-gelden. Voorbeelden hiervan zijn dagelijks in het nieuws.

Met de nieuwe taken in de Jeugdwet en Wmo 2015 is het belang van fraudebestrijding en preventie groter geworden. Juist om de belangen van kwetsbare burgers te beschermen is fraudepreventie cruciaal.

De alertheid op fraude begint aan de “poort”. Op geraffineerde wijze weten de kwaadwillende, zorgbudgetten te verkrijgen die bestemd zijn voor de hulpbehoevende burger.

Doel

Om te voorkomen dat de burger niet de zorg krijgt die hem toekomt zoals begeleiding en goede dagbesteding etc. Is een alertheid op oneigenlijk gebruik en mogelijk misbruik aan het begin van het hele zorgtraject gewenst.

In deze training krijgen de deelnemers speciale tools aangereikt om al bij de melding/aanvraag van een Wmo-voorziening signalen op oneigenlijk gebruik te herkennen. Daarnaast leert de deelnemer wat hij mag en kan ondernemen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Doelgroep

SV Land heeft speciaal voor Beleidsmedewerkers, Contractbeheer, Toezichthouders en Consulenten/Klantmanagers Wmo en Jeugdwet een training alertheid samengesteld.

Programma

Enkele onderwerpen uit de training:

 • Risicofactoren en fraudesignalen bij inkoop en contractbeheer
 • Risicofactoren en fraude signalen bij de poort en gedurende de zorg
 • De rol van de consulent aan de poort
 • Raadplegen en analyseren documenten en informatie van de budgethouder tot en met zorgaanbieder
 • De controle elementen en vragen die gesteld kunnen en mogen worden door de consulent Wmo/JW
 • De rol van de SVB, IKZ, IGJ, ISZW, KvK, Belastingen
 • Foutieve/valse facturering
 • Niet of nauwelijks leveren van zorg
 • Controle op de dagbesteding
 • Het toetsen van de PGB vaardigheid
 • De rol en invloed van partijen naast die van de budgethouder
 • De rol en verschil zorgaanbieder en vertegenwoordiger
 • Fraude vormen
 • Fraude constructies
 • De rol van de toezichthouder rechtmatigheid en hun bijdrage is het proces vanaf de poort
 • Aanpak mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik vanuit bestuursrechtelijk toezicht en strafrechtelijke handhaving
 • Casuïstiek
 • Terugvordering
 • Jurisprudentie

Hybride opleiding

SV Land verzorgt hybride opleidingen. Een hybride leeromgeving combineert klassikaal en online lesgeven. De cursist mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat hij/zij de les online volgt, vanaf een eigen werkplek.
Vanuit ons professionele, hybride opleidingslokaal krijgen online cursisten en klassikale cursisten gezamenlijk dezelfde training, van dezelfde docent en met hetzelfde lesmateriaal.

De groepsgrootte blijft vergelijkbaar met onze volledig klassikale trainingen (maximaal 15 personen), zodat er voor iedereen ruimte is om vragen te stellen, antwoorden te geven en mee te doen aan eventuele discussies in de groep.
Hierdoor bent u – waar u zich ook bevindt – ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep en krijgt u de individuele aandacht die nodig is.

Certificaat

Na het afronden van de Alertheidstraining Oneigenlijk Gebruik & Misbruik in de Zorg ontvangt u een certificaat.

Trainer

De opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De trainer brengt u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij. Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief