Coronacrisis en het oplopende verzuim bij organisaties

De berichtgeving over een toename van het aantal ziekmeldingen als gevolg van de coronacrisis zijn tot nu toe wisselend. Sommige uitzendbureaus werden plotseling geconfronteerd met een stijging van het aantal ziekmeldingen tot wel 300%.

Sommige bronnen melden dat men zich nog niet massaal ziek meldt vanwege het virus en het ziekteverzuim ongeveer even hoog als aan het begin van een normale griepgolf. De verwachting is wel dat het aantal ziekmeldingen de komende tijd zal toenemen.

Het RIVM en het kabinet hebben bekend gemaakt dat men groepsimmuniteit in Nederland wil creëren om zo de bevolking op de lange termijn te kunnen beschermen. Het RIVM verwacht dat daardoor ongeveer 50 tot 60 procent van de Nederlanders besmet zal raken met het coronavirus. Er zal dan sprake zijn van een toename van het aantal ziekmeldingen.

Financiële gevolgen

Werkgevers zullen ook de financiële gevolgen ondervinden van een toename van het aantal ziekmeldingen. Voor de werknemers in vaste dienst heeft de werkgever tenslotte een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Maar wat te denken van het personeel (veel werkzaam in een tijdelijk dienstverband) dat ziek uit dienst treedt. Als gevolg hiervan krijgt de werkgever die gekozen heeft voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet te maken met een stijging van de uitkeringskosten. De werkgever welke (nog) publiek verzekerd is staat een stijging van de gedifferentieerde premie te wachten. Grote werkgevers betalen namelijk meer premie dan dat er daadwerkelijk is uitgekeerd. Meer informatie over eigenrisicodragerschap Ziektewet vindt u op onze website.

Verkrijg inzicht

Werkgevers zouden er daarom goed aan doen om zich voor te bereiden. Dit kan onder andere door de financiële gevolgen van een toename van het aantal ziekmeldingen in beeld te laten brengen.

Is het op basis van deze analyse zinvol om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap of is het juist verstandig om een terugkeer naar de publieke verzekering te overwegen? Wat betekent dit vervolgens voor uw verantwoordelijkheden en processen?

Zorg dat u weet wat voor uw organisatie de beste oplossing is voor zowel de korte als de langere termijn.

Analyse

SV Land kan op basis van de historische gegevens, uw bedrijfskenmerken en mogelijke toekomstige veranderingen een analyse voor u uitvoeren van te verwachten schades Ziektewet en de gevolgen hiervan. De resultaten van deze analyse moeten u in staat stellen om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van uw financiën en sturing op de schadelast. SV Land is onafhankelijk, geen intermediair en heeft geen verzekeringsbelangen. U ontvangt een onafhankelijk eerlijk advies gebaseerd op een zuiver beeld. Onze rapportage biedt u én uw assurantietussenpersoon de onmisbare informatie voor een weloverwogen keuze.

Voor meer informatie over de analyse Ziektewet kunt u kijken op onze website via deze pagina

Wilt u meer informatie?

Voor de aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid. Dit kan per mail: ononnekes@svland.nl of via 06-46056338.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief