Jos Schaerlaeckens

Zeer ervaren Casemanager Verzuim met UWV-ervaring


Wilt u de verzuimcijfers in uw organisatie laten dalen? Wilt u voor nu én de komende jaren meer grip krijgen op het verzuim? Of wilt u de bewustwording in uw organisatie laten groeien? Jos Schaerlaeckens kan u helpen.

Jos combineert de Brabantse gezelligheid met een zeer pragmatische aanpak. Jos: ‘De ene werkgever is de andere niet en elke werknemer heeft weer een ander verhaal. Verzuim is daarvoor vaak maatwerk en dat is wat mij elke keer blijft boeien. Graag kijk is per geval wat er nodig is om weer arbeidsperspectief te bieden. Mijn aanpak kan heel warm en persoonlijk zijn, maar ook weer heel zakelijk als de situatie daarom vraagt.’

Regels slim gebruiken

Als werkgevers bereid zijn om out-of-the-box te denken is er veel meer mogelijk dan je in eerste instantie zou verwachten, is Jos’ ervaring. ‘Natuurlijk zijn er de regels waaraan je moet voldoen als werkgever. Niemand zit op een loonsanctie te wachten. Tegelijk kan je de regels soms zo buigen dat de schadelast beperkt wordt en zowel de werkgever als de werknemer blij zijn met de gang van zaken.’

Wat daarbij helpt is de ruime ervaring van Jos, zowel aan de werkgeverskant als in de rol van arbodienstverlener en als casemanager bij het UWV. ‘Ik weet precies wat het UWV wil horen en begrijp hoe men daar denkt’, vertelt Jos. ‘Werkgevers die precies dat laten zien wat het UWV graag wil zien, zullen sneller resultaat boeken bij het aanpakken van verzuim in hun organisatie. Ik kan daar dus heel goed bij helpen.’

Bescheiden rol

Als Casemanager Verzuim is Jos degene de spin in het web als het gaat om het aanpakken van verzuim. Toch stelt hij zich meestal bescheiden op.

‘Een goede Casemanager staat niet op de voorgrond en neemt nooit de eindregie bij de werkgever weg. Het is juist goed als de werkgever zich steeds meer bewust wordt van zijn mogelijkheden. Ik help leidinggevenden graag op weg, maar zal nooit taken van hen overnemen die zij beter zelf kunnen uitvoeren, tenzij dat mij gevraagd wordt. Mijn doel is elke keer weer om een organisatie wijzer achter te laten. Mezelf overbodig maken, dat is het mooist!’

Verschil

Als mens is Jos sympathiek, warm en tegelijk pragmatisch. ‘Ik pak precies de rol die men voor mij in gedachten had. Als er ruimte is kan ik ook wel breder kijken, maar mijn doel is altijd de werkgever te helpen op het terrein waar hij hulp nodig heeft. De ene werkgever is nog bezig met puinruimen, terwijl een ander misschien al aan het nadenken is over het structureel voorkomen van verzuim. Dat verschil mag er zijn.’

Breng mij in contact     Jos op LinkedIn