Demedicaliseren

Lang niet alle verzuim heeft een medische oorzaak. Klachten die mensen ervaren hebben vaak geen medische oorsprong, maar kunnen desondanks reëel zijn. Bij het kijken naar oplossen van het verzuim is het van belang om ziekte en verzuim los te koppelen. Ook moet er een goed onderscheid worden gemaakt tussen medisch en niet-medisch verzuim.  Een goede Bedrijfsarts hanteert een demedicaliserende aanpak en werkt vanuit een heldere vraagstelling intensief samen met andere disciplines. Om dit effect optimaal te bereiken werkt SV Land in de medische unit met twee professionals:   taakgedelegeerde arbeidsdeskundige – bedrijfsarts.

Terug naar de pagina Regie op Verzuim