Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De NOW komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze regeling is ingetrokken omdat het coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een zeer groot beroep op deze regeling. Deze regeling is daarom ook niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. Bovendien wil het kabinet graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling.

De nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten houdt in:

 • Dat er een nieuwe regeling komt, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Dat zij hiermee werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon kunnen doorbetalen.
 • Dat de tegemoetkoming in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd kan worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden:

 • De verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De werkgever moet 100% loon doorbetalen.
 • Tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, maximaal 90% van de loonsom, maar afhankelijk van de terugval in omzet.

Voorbeelden:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

UWV zal naar aanleiding van de aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Zelfstandigen

De ZZP’ers worden in deze periode ook hard getroffen. Het kabinet gaat zich ook voor de ZZP’er inzetten om hen te ondersteunen zodat de ondernemer zijn/haar bedrijf kan blijven runnen. 

Het is mogelijk dat een ZZP’er, voor de periode van 3 maanden, een aanvulling krijgt voor het levensonderhoud. Deze vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De volgende voorwaarden zijn (in ieder geval) van toepassing:

 • Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats
 • Er zal geen partner of vermogenstoets worden gehanteerd
 • De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald

Daarnaast zal het proces van aanvragen worden versneld. Binnen 4 weken volgt de beslissing in plaats van de reguliere 14 weken. Daarnaast is het verkrijgen van een voorschot ook mogelijk. Het kabinet heeft aangegeven tijd nodig te hebben om de regeling goed neer te zetten en de uitvoering goed te regelen.

De aanvraag

U kunt de aanvraag op dit moment nog niet indienen, maar kan t.z.t. ingediend met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 worden ingediend. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk door de Rijksoverheid bekend gemaakt.

U dient de aanvraag dan in bij UWV. De aanvraag heeft ook betrekking op loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals oproepkrachten. Voor de betreffende werknemers geldt, dat geen WW-rechten verbruikt worden. De tegemoetkomings-regeling staat los van de WW.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet.  Deze bedrijven zullen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit betreft een forfaitair bedrag. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.

Er volgt dan ook nog een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig wordt overzicht geactualiseerd.

De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de NOW, deze kunt u te allen tijde stellen aan onze collega Otwin Nonnekes. Dit aanbod geldt voor zowel werkgevers als voor zelfstandigen. Otwin staat u onder andere graag te woord om u verder te helpen in de aanvraag bij het UWV. U kunt hem bereiken, met inachtneming van kantooruren, op het e-mailadres: ononnekes@svland.nl. Mocht u liever Otwin liever telefonisch benaderen, dat kan via 06-46056338.