Werkhervattingskas - Whk-beschikking 2023

Eind november ontvangt u van de Belastingdienst weer de Whk-beschikking (werkhervattingskas) waarmee uw gedifferentieerde premie voor het jaar 2023 bekend wordt gemaakt. Onderzoek naar de juistheid van deze premie en aan u toegerekende uitkeringslasten blijkt al vele jaren een must. Uit onze eerdere controles bleek dat we bij 1 op de 3 controles succesvol bezwaar konden maken.

Met grote regelmaat blijkt dat werkgevers jarenlang teveel of onterecht sociale zekerheidsgelden betalen. Onze adviseurs zijn in staat om dit voor u te laten corrigeren.

De Whk-premie (laten) controleren blijkt al vele jaren een must!

Onze adviseurs leveren hierbij de administratieve inspanning voor u door middel van de aanlevering van herzieningsverzoeken aan UWV of de Belastingdienst. Vervolgens zorgen onze adviseurs ervoor dat u de bedragen ook daadwerkelijk ontvangt en nemen zij desgewenst eventuele bezwaarzaken uit handen.

Dit besparingsonderzoek kan, met onze rapportage, ook een mooie opstap zijn naar het optimaliseren van uw processen en het borgen van deze besparingen naar de toekomst.

No cure no pay

Wij bieden dit besparingsonderzoek aan op basis van no cure no pay. Neem dan ook na ontvangst van de beschikking Whk contact met ons op wanneer:

  • U geen eigenrisicodrager bent
  • Uw totale loonsom minimaal € 10.000.000 bedraagt
  • U niet onlangs, na een periode van particulier verzekerd eigenrisicodragerschap, bent teruggekeerd naar het UWV.

Veel gestelde vragen over Werkhervattingskas (Whk)

Wat is gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)?
Ben jij géén eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW)? Dan ontvang je als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk . De Whk-beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkeringen worden aan jou als werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-premie..
Hoe wordt de Whk-premie voor 2023 vastgesteld?
De Whk-premie wordt voor elke werkgever apart vastgesteld. De premie bestaat uit meerdere componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW. Voor de berekening van de premie worden verschillende gegevens gebruikt. Deze gegevens worden ieder jaar door de Belastingdienst gepubliceerd en zijn als volgt:

  1. De totale loonsom van een organisatie: dit gegeven bepaalt of een organisatie is ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.
  2. Uitbetaalde WGA- en Ziektewet (ZW) uitkeringen: dit gegeven vormt de basis voor de twee componenten van de Whk-premie en zijn onderdeel van de individuele werkgeverspremie.
  3. De sectorpremie: ben je een kleine of middelgrote werkgever, dan wordt de premie (deels) bepaald door de hoogte van de sectorpremie.
Moet ik elk jaar mijn Whk-beschikking controleren?
Ja, het loont om dit jaarlijks te laten controleren. In de praktijk blijkt dat we bij 1 op de 3 controles een succesvol bezwaar hebben kunnen maken. Dit doen we op basis van no cure, no pay. Mochten we niks geen fouten kunnen vinden in uw Whk-beschikking, dan betaalt u hier ook niks voor.

Wilt u meer informatie?

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid. Dit kan via ononnekes@svland.nl of per telefoon op  0646056338.

Ja, een adviseur van SV Land mag met mij contact opnemen over de Whk-beschikking

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om een éénmalige quickscan uit te voeren en hierover contact met u op te nemen.