Vragenlijst voor werknemers na ziekmelding wordt vanaf 1 januari gedigitaliseerd