Een toelichting op de transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst