Advies bij overname

Voordat een handtekening wordt geplaatst onder een overnamecontract is het raadzaam eerst een due diligence onderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken worden vaak uitgevoerd onder leiding van accountants. Hierbij worden organisaties doorgelicht en wordt er gezocht naar de spreekwoordelijke “lijken in de kast”.

In een due diligence onderzoek wordt in ieder geval aandacht besteed aan financiële, juridische en fiscale aspecten en wordt een inschatting gemaakt van het toekomstperspectief. Wat meestal wordt vergeten in deze onderzoeken zijn de sociale zekerheidsaspecten. Vreemd, want juist op dit onderdeel doen zich vaak verborgen risico’s voor, die de koper achteraf veel geld kunnen kosten. Aan de andere kant is het ook weer niet zo vreemd, want de sociale zekerheid is voor velen een black box.

Een due diligence onderzoek focust zich altijd op de spreekwoordelijke “lijken in de kast”. Wat vergeten wordt zijn de sociale zekerheidsaspecten.

Wij adviseren u bij dergelijke onderzoeken, maar ook bij eventuele vendor due diligence trajecten, uitgebreid aandacht te schenken aan de sociale zekerheidsaspecten. SV Land kan u hierbij van dienst zijn.

Wij brengen de sociale zekerheidsaspecten voor u in beeld en beoordelen hierbij zaken als:

  • De juistheid van de voormalige en huidige gedifferentieerde premie
  • Eventueel te veel betaalde premieafdracht
  • Toekomstige consequenties voor de gedifferentieerde premie of eigen risicodagen WGA
  • De vaak aanwezige verborgen arbeidsongeschiktheidsrisico’s
  • De verzuimsituatie en het verzuimmanagement in de organisatie
  • De gevolgen van het eventuele eigen risicodragerschap WGA
  • Werknemers met een SFB status waarvoor u geen verzuimkosten en premies hoeft af te dragen
  • Werknemers die ziek uit dienst zijn getreden maar nog wel een risico kunnen zijn
  • Verzuim en premierisico’s die uit eerdere overnames en/of fusies zijn ontstaan

De bevindingen uit ons onderzoek zullen resulteren in een rapportage en nabespreking hiervan. Vanzelfsprekend biedt deze rapportage u de onmisbare informatie voor een weloverwogen afweging. Het geeft inzicht in de verborgen risico’s en kosten op het gebied van sociale zekerheidsaspecten. Risico’s en kosten waar u anders na de afronding van de overname mee wordt geconfronteerd.